نشست‌های جنبی همایش

به منظور تبادل نظر و اطلاع از وضعیت فعلی فارغ‌التحصیلان گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان و همچنین برقراری ارتباط بیشتر با اعضای محترم هیئت علمی سایر گروه‌های صنایع غذایی شرکت کننده در همایش، دو نشست صمیمی بطور جداگانه با هریک از این گروه‌ها در حاشیه همایش تشکیل خواهد شد که اطلاعات بیشتر درمورد جزئیات، زمان و محل تشکیل این نشست‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.