برای ارسال مقاله پس از ورود موفق به سایت با استفاده از اطلاعات حساب کاربری خود به صورت زیر عمل نمایید

۱. بر روی لینک «فعالیت‌های نویسنده» کلیک نمایید.

 

 

۲. به بخش «ارسال مقاله جدید» وارد شوید.

 

 

۳. پس از مطالعه‌ی شرایط و تعهدات، در صورت تایید شرایط برای ادامه‌ی فرآیند ارسال مقاله، روی کلید «می‌پذیرم» کلیک نمایید.

 

 

۴. عنوان مقاله و تعداد نویسندگان مقاله را مشخص نمایید. همچنین مشخص نمایید که شما نویسنده‌ی چندم هستید. سپس روی کلید «مرحله بعد» کلیک نمایید.

 

 

۵. آدرس ایمیل معتبر نویسندگان مقاله را وارد نموده و روی کلید «مرحله بعد» کلیک نمایید.

 

 

۶. اطلاعات نویسندگانی که در سیستم ثبت شده است به شما نمایش داده می‌شود.

در صورتی که قبلا اطلاعات نویسندگان در سیستم ثبت نشده باشد، کلید «ایجاد حساب کاربری» مقابل آدرس ایمیل نویسنده نمایش داده می‌شود. با استفاده از این کلید «اطلاعات سایر نویسندگان» را در سیستم ثبت نمایید.

در مقابل آدرس ایمیل هر نویسنده کلید «تغییر آدرس ایمیل» وجود دارد. چنانچه مایل به تغییر آدرس ایمیل نویسندگان مقاله هستید، روی این کلیک کلیک نمایید.

پس از تکمیل اطلاعات نویسنگان روی کلید «مرحله بعد» کلیک نمایید.

 

 

 ۷. اطلاعات مقاله شامل «کلمات کلیدی»، «زبان مقاله»، «موضوع» و «زیرموضوع» مقاله را مشخص نمایید. متن چکیده‌ی مقاله را در کادر «چکیده» کپی نمایید. در صورتی نیاز به درج توضیح در کادر «توضیحات»، توضیحات خود را در مورد مقاله درج نمایید.

 

 

۸. برای هر مقاله ۴ فایل می‌بایست ارسال شود. چکیده‌ی مقاله و مقاله‌ی کامل. هر یک از این مقاله‌ها در دو فرمت word و pdf ارسال می‌گردد. در این گام از منوی موجود نوع فایل را انتخاب کرده و روی کلید «مرحله بعد» کلیک نمایید تا به بخش ارسال فایل وارد شوید.

 

 

۹. با استفاده از کلید ...Browse فایل مورد نظر را از روی سیستم کامپیورت خود انتحاب کرده و کلید «ذخیره» را کلیک نمایید. بعد از آرسال موفق فایل مجددا به گام ۸ وارد می‌شوید. به این ترتیب هر ۴ فایل مورد نیاز برای مقاله را ارسال نمایید.

بعد از ارسال موفق  ۴ فایل روی کلید «مرحله یعد» کلیک نمایید/

 

۱۰. اطلاعات مقاله نمایش داده می‌شود. در صورت اطمینان از صحت اطلاعات برای قفل شدن مقاله روی کلید «اطلاعات مقاله کامل است و قفل شود» کلیک نمایید. توجه فرمایید پس از قفل کردن مقاله امکان ویرایش اطلاعات مقاله وجود ندارد و در صورت نیاز به تفییر اطلاعات می‌بایست با دبیرخانه هماهنگی به عمل آید.