ضمن تشکر از مراجعه جنابعالی،

به اطلاع می‌رساند که مهلت ثبت‌نام دسته‌جمعی به پایان رسیده است.