ضمن تشکر از مراجعه جنابعالی،

به اطلاع می‌رساند مهلت ثبت‌نام در خوابگاه‌ها به پایان رسیده است.