نحوه‌ی داوری مقالات

اطلاعات مقاله‌هایی که به داوران برای انجام داوری اختصاص داده شده است، از طریق ایمیل به ایشان اعلام می‌شود. داوران محترم برای انجام فرآیند داوری با استفاده از اطلاعات حساب کاربری و رمز عبور که در اختیار ایشان قرار داده می‌شود به سایت وارد می‌شوند.

بعد از ورود به سایت، در بخش «فعالیت‌های داور» امکانات زیر در اختیار ایشان قرار داده می‌شود:
    
۱. لیست مقاله‌های در دست بررسی: با کلیک بر رو ی عنوان هر مقاله اطلاعات مقاله نمایش داده می‌شود. بعد از پاسخ به سوال‌های داوری و اعلام نظر در مورد مقاله، مقاله از این لیست خارج شده و در بخش «تاریخچه‌ی داوری» داور قرار داده می‌شود.
    
۲. سابقه‌ی داوری مقالات: اطلاعات مقاله‌‌هایی که توسط داور داوری شده است در این بخش نمایش داده می‌شود.
    
۳. ویرایش تخصص‌ها: موضوعات مربوط به مقالات در این بخش نمایش داده شده و داور موضوع‌های مربوط به تخصص خود را انتخاب می‌کند.