الگوی تهیه پوستر
تهیه‌کنندگان پوستر به نکات زیر توجه فرمایند:
۱. پوسترها برحسب شماره پوستر ارائه شده از سوی همایش بصورت عمودی (portrait) و در ابعاد ۷۰ ×۹۰ سانتی متر تهیه شوند که مشاهده و مطالعه مطالب آن به سهولت ممکن باشد.
۲.   پوستر باید دارای عنوان مشخص (همان عنوان ارسال شده به همایش باشد که در بالای پوستر با فونت (B Titr) برای مقالات انگلیسی و فونت B Zar برای مقالات فارسی با اندازه ۶۰
۳.  در زیر عنوان مقاله با یک خط فاصله و با اندازه کوچکتر ( اندازه ۳۲) نام نویسندگان ذکر گردد.
۴. در خط جداگانه بعدی مشخصات نویسنده اول، دوم و .. ( سمت علمی، دانشگاه محل تحصیل، ایمیل) با اندازه ۲۸ نوشته شود.
۵. عناوین بخش ها با فونت B Zar و با اندازه ۴۰، متن اصلی که شامل مقدمه، مواد و روش ها، نتایج با فونت B Zar  با اندازه ۲۸ و کلمات لاتین داخل متن با فونت Times New Roman  با اندازه ۲۴ نوشته شود.
۶. برای منابع انگلیسی از فونت Times New Roman  با اندازه ۲۴ استفاده شود.
۷. متن زیر جداول و شکل ها با فونت B zar با اندازه ۲۴ استفاده گردد.
۸. قرار گرفتن آرم همایش به ابعاد ۱۳×۱۰ در پوستر ( بالا سمت چپ) الزامی است.
۹. در صورت تمایل می‌توانید آرم دانشگاه محل تحصیل خود را در بالای پوستر، سمت راست قرار دهید.
۱۰. قرار دادن شناسه مقاله با فونت B zar و اندازه ۵۵، مطابق فایل نمونه در بالای پوستر (وسط) الزامی است.
۱۱. لازم بذکر است که برای تهیه پوستر از الگوی ارائه شده در سایت همایش استفاده نمایید (این پوستر تنها یک مثال و الگو می‌باشد). طراحی هر پوستر بنا به نظر محقق می‌باشد.
۱۲. لطفا از الصاق برگه‌های مجزا به همدیگر، به عنوان ارائه پوستر، جدا خودداری کنید.

دانلود الگوی پوستر همایش

دانلود لوگوی همایش