ارتقاء ایمنی غذا   رونق صنعت غذا
روش‌های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی   نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی
سلامت، بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی   میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
غذاهای فراسودمند، پری بیوتیک، و پروبیوتیک و امنیت غذایی   مهندسی مواد و طراحی خطوط تولید مواد غذایی
استفاده از پسماندهای صنایع غذایی و کنترل آلاینده‌های زیست محیطی غذا   بهره‌وری مصرف انرژی در صنایع غذایی
آلاینده‌ها، باقیمانده‌ها و موانع صادرات   فرمولاسیون مواد غذایی
افزودنی‌های مواد غذایی وروش‌های کاهش آنها   صنایع فرآورده‌های لبنی
    صنایع فرآورده‌های گوشتی
    صنایع فرآورد‌ه های غلات
    صنایع بسته بندی مواد غذایی