برگشت

 

علاقمندان شرکت در سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی می‌‌توانند بدون ارائه‌‌ی مقاله و فقط به منظور کسب اطلاع از دانش روز در زمینه‌‌ی صنعت غذا در این همایش شرکت فرمایند. بدین منظور هزینه‌‌ی ثبت‌‌نام شرکت در همایش مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان معادل ۹۰۰٫۰۰۰ ریال برای دانشجویان شاغل به تحصیل که در موعد ثبت‌‌نام زودهنگام این مبلغ شامل تخفیف ۱۰٪ و معادل ۸۱۰۰۰ تومان معادل ۸۱۰٫۰۰۰ ریال می‌‌باشد.

برای دانشجویان دو سال فارغ‌‌التحصیل ۱۱۷۰۰۰ تومان معادل ۱٫۱۷۰٫۰۰۰ ریال است که در موعد ثبت‌‌نام زودهنگام ۱۰۵٫۳۰۰ تومان معادل ۱٫۰۵۳٫۰۰۰ ریال می‌‌باشد.

برای اعضای هیات علمی ۱۳۵۰۰۰ تومان معادل ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال و در موعد ثبت‌‌نام زودهنگام ۱۲۲۵۰۰ تومان معادل ۱٫۲۲۵٫۰۰۰ ریال می‌‌باشد.

برای شرکت‌‌کنندگان آزاد ۱۵۳۰۰۰ تومان که در موعد ثبت‌‌نام زودهنگام ۱۳۷۷۰۰ تومان معادل ۱٫۳۷۰٫۰۰۰ ریال می‌‌باشد.  

جهت ثبت‌‌نام به بخش «ثبت‌‌نام» همایش مراجعه نمایید.