برگشت
به اطلاع کلیه کارشناسان و مسئولین شاغل در صنعت غذا که مایل به شرکت در همایش هستند می‌‌رساند که با رایزنی‌‌های به عمل آمده با موسسه محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان و همچنین معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، موافقت گردید که چنانچه این افراد در همایش بطور کامل شرکت نمایند در صورت وجود اسم آنان  در لیست ثبت‌‌نام شدگان روز شروع همایش و دریافت گواهی شرکت در پایان روز دوم ، ارائه این گواهی به اداره نظارت بر مواد غذایی، امتیاز بازآموزی برای آنان محسوب گردد.