برگشت
لطفا توجه فرمایید که جهت پرداخت وجه ثبت‌‌نام ضروری است تا ابتدا فرم ثبت‌‌نام در همایش تکمیل شود. در غیر اینصورت هزینه‌‌ی واریز شده به نام شما ثبت نخواهد شد. خواهشمند است چنانچه بدون تکمیل فرم ثبت‌‌نام اقدام به واریز وجه نموده‌‌اید جهت تکمیل ثبت‌‌نام، فرم ثبت‌‌نام در همایش را تکمیل فرمایید. برای دسترسی به این فرم به بخش «ثبت‌‌نام» سایت کنفرانس لینک «فرم ثبت‌‌نام» مراجعه فرمایید.