برگشت
قابل توجه دانشجویان گرامی،
با توجه به عدم تکمیل ظرفیت خوابگاه‌‌های دانشجویی، شرکت‌‌­­کنندگان همایش که مقاله آنها به صورت پوستر ارائه می‌‌­شود نیز می‌‌­توانند حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۵ / ۰۶ / ۱۳۹۴ جهت ثبت‌‌­نام حداکثر یک نفر همراه در خوابگاه ثبت‌‌­نام نمایند.
همچنین به استحضار می­‌‌رساند محل اسکان دانشجویان پسر خوابگاه ۴ و دانشجویان دختر خوابگاه ۹ دانشجویی می­‌‌باشد.